Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Ανακύκλωση
Μια Απλή Κίνηση, Χίλια Καλά
Συχνά έχουν γίνει αναφορές στις 'θαυματουργές' ιδιότητες του γυαλιού και στις χρήσεις που αυτό μπορεί να έχει στον κλάδο της συσκευασίας. Η Γυάλινη Συσκευασία, αγαπημένη των περισσοτέρων Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών παγκοσμίως, δεν θεωρείται σήμερα μόνο ως ο πιο υγιεινός τρόπος συσκευασίας, αλλά έχει ταυτιστεί απόλυτα και με την έννοια της αισθητικής. Αξίζει όμως κανείς να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική 'συνείδηση' που έχει ο συγκεκριμένος τρόπος συσκευασίας και που οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μια συσκευασία 100% ανακυκλώσιμη . Σήμερα, όπως γνωρίζουμε Περιβάλλον και Ανακύκλωση είναι έννοιες απόλυτα ταυτόσημες.
Η Ανακύκλωση, όπως φανερώνει και η λέξη από μόνη της, είναι μια διαδικασία κυκλικής μορφής: η γυάλινη συσκευασία ξεκινώντας από τα σημεία πώλησής της, φθάνει στα χέρια του καταναλωτή, ο οποίος με τη σειρά του προσθέτει ένα κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα τοποθετώντας τις φιάλες ή άλλα γυάλινα αντικείμενα στους γνωστούς μας κάδους, από όπου οι συσκευασίες συλλέγονται, καθαρίζονται από ξένα σώματα και διαχωρίζονται ανάλογα με το χρώμα τους, για να μετατραπούν λίγο αργότερα σε υαλόθραυσμα, το οποίο χρησιμοποιείται από τις υαλουργικές βιομηχανίες για την δημιουργία νέων γυάλινων συσκευασιών. Αυτές με την σειρά τους προωθούνται στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών που αφού συσκευάσουν τα προϊόντά τους, τα διανέμουν στα διάφορα σημεία πώλησης από όπου η κυκλική διαδικασία ξεκινά και πάλι. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει ξανά και ξανά, αφού δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ανακυκλώσεων που μπορεί να υποστεί μια γυάλινη συσκευασία.
Οι λόγοι- κίνητρα που καθιστούν πλέον, επιτακτική την Ανακύκλωση Γυαλιού, είναι πολλοί και έχουν έντονο κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον. Όχι άδικα, αναφερόμαστε πρώτα στα οφέλη που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση σε σχέση με το περιβάλλον, αν και τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωση έχουν συχνά έναν πολυπρόσωπο χαρακτήρα, όπου οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά οφέλη συνυπάρχουν.
Η Ανακύκλωση Γυαλιού, εξοικονομεί πρώτες ύλες βάρους 46,000 τόνων στην Ελλάδα. Με αυτή την εξοικονόμηση μειώνεται αυτομάτως και ο όγκος των απορριμμάτων που μεταφέρονται και συσσωρεύονται στις χωματερές, οι οποίες αποτελούν ένα τεράστιο έξοδο για κάθε δήμο. Με την ανακύκλωση δηλαδή, παύει να ισχύει η αντίληψη ότι τα απορριπτόμενα υλικά είναι εντελώς άχρηστα.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι άλλο ένα όφελος με οικολογικό και οικονομικό χαρακτήρα. Όταν χρησιμοποιείται υαλόθραυσμα ως πρώτη ύλη, η τήξη του γυαλιού γίνεται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να εξοικονομείται ενέργεια, η οποία αποτελεί έναν τεράστιο παράγοντα περιβαλλοντολογικής ρύπανσης.
Από την άλλη πλευρά, εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται και μείωση του κόστους σε συνάλλαγμα, αφού τα καύσιμα, ως γνωστόν, είναι εισαγόμενα. Έτσι, από την ανακύκλωση ωφελείται και η Εθνική Οικονομία. Η ανακύκλωση, όμως, μπορεί να επιδείξει και ένα έντονο κοινωνικό πρόσωπο αφού δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας που απαιτούνται τόσο για την περισυλλογή και την μεταφορά φιαλών από τους κάδους όσο και για το καθάρισμα, διαχωρισμό, πλύσιμο και θρυμμάτισμα του γυαλιού.
Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα αισθητή σε όλη την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί, πως στην Γερμανία έχει επιβληθεί φόρος €0,25 σε κάθε μη επιστρεφόμενη συσκευασία. Αντίθετα, το τέλος εγγυοδοσίας για κάθε γυάλινο μπουκάλι έχει οριστεί στα €0,08, και στην Ελλάδα είναι στα €0,07.
Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας σχετικά με την ανακύκλωση στην Ελλάδα το 2002, φαίνεται να ανακυκλώθηκαν περίπου 46,000 τόνοι, δηλαδή το 27% της συνολικής παραγωγής. Μέχρι το 2005 ο νόμος επιβάλλει το ποσοστό αυτό να φτάσει το 60%!!!
Εξάλλου το 80% των 46,000 τόνων προέρχεται από τις ίδιες τις βιομηχανίες και όχι από τους καταναλωτές. Σαν καταναλωτές πρέπει να ενδιαφερθούμε, να ενημερωθούμε, να γνωρίσουμε, να νοιαστούμε και να πράξουμε.
Η προσπάθεια πρέπει να είναι μεγάλη, καλά οργανωμένη και πάνω από όλα συλλογική. Είναι στο χέρι μας!!
Τα 8 βήματα για μια Ποιοτική Ανακύκλωση
1. Η ανακύκλωση του γυαλιού αρχίζει από τη στιγμή που έχουμε κρατήσει άδεια γυάλινα μπουκάλια και βάζα.
2. Αφαιρούμε όλα τα μεταλλικά ή πλαστικά πώματα από τις φιάλες.
3. Ξε-πλένουμε τους γυάλινους περιέκτες που έχουμε συγκεντρώσει.
4. Μεταφέρουμε τα γυάλινα μπουκάλια ή βάζα στον πλησιέστερο κάδο ανακύκλωσης γυαλιού.
5. Ξεχωρίζουμε τις φιάλες ή τα δοχεία ανάλογα με το χρώμα τους και τα τοποθετούμε στους κάδους ανακύκλωσης που προορίζονται για το κάθε χρώμα.
6. Δεν τοποθετούμε άλλα απορρίμματα μέσα στους κάδους ή γύρω από αυτούς.
7. Προσπαθούμε να μην κάνουμε χρήση των κάδων ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας διότι ο θόρυβος που προκαλείται από τα μπουκάλια μπορεί να ενοχλήσει τους κατοίκους της περιοχής.
8. Εάν ο κάδος ανακύκλωσης είναι γεμάτος, επανερχόμαστε με τα μπουκάλια μας κάποια άλλη στιγμή.
 
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις