Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Νέα

Μέλημά μας να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι !
H εταιρία DRUJBA GLASSWORKS πρόσφατα γεύτηκε μία ακόμα επιτυχία. Και οι δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις – στη Σόφια και στη Φιλιππούπολη – πιστοποιήθηκαν με ISO 14001:2004, από τον οργανισμό Lloyd´s Register.
To πιστοποιητικό ISO 14001 βεβαιώνει την ανταπόκριση και ευθύνη της εταιρίας, στη συνειδητή ανάγκη για πράξεις αποτελεσματικές ως προς την προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση. Ολοένα και πιο συχνά ένα λειτουργικό σύστημα ISO 14001 αποτελεί απαίτηση των πελατών.

Τι είναι στην ουσία ένα σύστημα ISO 14001:2004 ; Είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ως προς την ανάπτυξη και διατήρηση ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Διοίκησης. Ένα τέτοιο σύστημα έχει υιοθετήσει και η εταιρία DRUJBA ως τμήμα του υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοίκησης. Προσδιορίζει τους κανόνες και τις ευθύνες όλων μέσα στην επιχείρηση, μέσα από μια διαδικασία καταγραφής και ελέγχου των ενεργειών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ επίσης αξιολογεί και την αποτελεσματικότητα αυτών.

Τι κερδίζουμε μέσω του ISO 14001:2004 ; Με λίγα λόγια τα οφέλη είναι :
- Αύξηση στην αποδοτικότητα και βελτίωση στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών (λιγότερα απορρίμματα)
- Μεγαλύτερη ικανότητα συμμόρφωσης με τους τοπικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς
- Βελτίωση της αντίληψης των εργαζομένων ως προς τα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας της εταιρίας
- Εξάρτηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της εταιρίας από ένα σύστημα και όχι από τις ικανότητες και την εμπειρία ενός μόνο ατόμου.

Επιπλέον, και οι δύο εγκαταστάσεις της DRUJBA κατέχουν πιστοποιητικά ISO 9001:2000 τα οποία ανανέωσαν για τα επόμενα 3 χρόνια. Το επόμενο βήμα ; Η εφαρμογή και πιστοποίηση με το Πρότυπο OHSAS 18001-1999, τα αρχικά του Διεθνούς Οργανισμού Διοίκησης Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2007. Μέλημά μας να γινόμαστε καλύτεροι !

Ημερομηνία : 14.09.2006


 
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις