Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εφημερίδα του Ομίλου - Μάιος 2007
-
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο
Εφημερίδα του Ομίλου - Δεκέμβριος 2006
-
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο
Κατάλογος Προιόντων Yioula Glassworks Ukraine
Το έντυπο αυτό παρουσιάζει τα προϊόντα συσκευασίας που παράγονται και στα δύο Ουκρανικά εργοστάσια (Bucha Glassworks & Biomedsklo). Για κάθε προϊόν παρουσιάζεται φωτογραφία και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κατάλογος Διαφημιστικών Προϊόντων Uniglass - Βουλγαρία
Παρουσίαση των Δυνατοτήτων Εκτύπωσης Επιτραπέζιων Διαφημιστικών Προϊόντων, μέσα από εργασίες που έχουμε αναλάβει για λογαριασμό πελατών μας. Το αρχείο διατίθεται στην Βουλγαρική γλώσσα.
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο
Κατάλογος Διαφημιστικών Προϊόντων Uniglass - Ουκρανία
Παρουσίαση των Δυνατοτήτων Εκτύπωσης Επιτραπέζιων Διαφημιστικών Προϊόντων, μέσα από εργασίες που έχουμε αναλάβει για λογαριασμό πελατών μας. Το αρχείο διατίθεται στην Ουκρανική γλώσσα.
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο
Εφημερίδα του Ομίλου - Σεπτέμβριος 2006
-
Κάνετε κλικ στην εικόνα για να κατεβάσετε το αρχείο
Έντυπο παρουσίασης του Ομίλου μας
Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει μία γενική παρουσίαση του Ομίλου, των εταιριών που τον απαρτίζουν, και των δραστηριοτήτων τους.
Διατίθεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Κατάλογος Προιόντων Συσκευασίας Drujba
Έντυπο που παρουσιάζει τα προιόντα συσκευασίας, που παράγονται στην Βουλγαρία.
Κατάλογος προϊόντων ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε
Στο έντυπο αυτό γίνεται πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων συσκευασίας που κατασκευάζονται στις Ελληνικές εγκαταστάσεις μας –ανά προϊοντική κατηγορία. Για κάθε προϊόν παρουσιάζεται φωτογραφία, μηχανολογικό σχέδιο, και αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.
Κατάλογος Προιόντων Συσκευασίας Stirom
Συνοπτικός προϊοντικός κατάλογος με τα προϊόντα συσκευασίας που παράγει η Ρουμάνικη Εταιρία του Ομίλου.


  1     2     >   
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις