Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Ιστορία του STIROM SA
Η εταιρία STIROM ιδρύθηκε το 1966 κάτω από την ονομασία Fabrica de Articole de Sticla Bucuresti (FASB). Ανήκε εξ΄ολοκλήρου στο Ρουμάνικο κράτος.
Σήμερα η STIROM είναι μία από τις μεγαλύτερες υαλουργικές βιομηχανίες στη Ρουμανία, με ετήσια παραγωγική δυνατότητα που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια τεμάχια.
1990 Η χρονιά αυτή σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις για την μετέπειτα πορεία της εταιρίας, αφού ξεκινά η ιδιωτικοποίησή της, εγγράφεται σε Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και αλλάζει το όνομά της σε STIROM S.A.
1997 Οι μετοχές του Stirom περιλαμβάνονται στην χρηματαγορά Rasdaq (αποτελεί μέρος του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου).
1995 Η εταιρία ιδιωτικοποιείται, και κύριος μετοχός της γίνεται η PAS STIROM.
2001 Εφαρμόζεται στις λειτουργίες Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου DIN EN ISO 9001:2000.
2003 Η πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας STIROM S.A. αγοράζεται από την ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.
2004 Εγκαινιάζεται το νέο τμήμα καλουπιών της εταιρίας.
2006 Σηματοδοτεί την έναρξη ενός δυναμικού επενδυτικού προγράμματος που αφορά στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, και περιλαμβάνει την εκ’ νέου κατασκευή τριών κλιβάνων τήξεως γυαλιού, έως τα μέσα του 2007. 
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις