Κεντρική σελίδα Χάρτης δικτυακού τόπου English
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γυάλινης συσκευασίας;
Απάντηση
2. Πώς παράγονται οι γυάλινες φιάλες και τα βάζα;
Απάντηση
3. Με ποιο τρόπο η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προσαρμόζεται στην παραγωγική διαδικασία;
Απάντηση
4. Ποια είδη γυαλιού μπορούν να ανακυκλωθούν;
Απάντηση
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Ερώτηση
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γυάλινης συσκευασίας;
Απάντηση
Υπάρχει πληθώρα λόγων που δικαιολογεί την υπεροχή της γυάλινης συσκευασίας.
Με λίγα λόγια, το γυαλί :
- είναι χημικά αδρανές,
- είναι αδιαπέραστο από τους μικρο-οργανισμούς και το οξυγόνο,
- είναι στεγανό στα αέρια και τα υγρά,
- κατασκευάζεται από απόλυτα φυσικές πρώτες ύλες,
- διαφυλάσσει καλύτερα από κάθε άλλη συσκευασία το προϊόν που φιλοξενεί,
- είναι 100% ανακυκλώσιμο,
- είναι διαφανές, προσδίδοντας καλύτερη εικόνα από οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας.
2. Ερώτηση
Πώς παράγονται οι γυάλινες φιάλες και τα βάζα;
Απάντηση
Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γυαλιού είναι η άμμος, η ανθρακική σόδα , ο ασβεστόλιθος και το υαλόθραυσμα. Τα υλικά αυτά αναμιγνύονται και θερμαίνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 2600 έως 2800 βαθμούς της κλίμακας Fahrenheit. Όταν λιώσουν διαμορφώνονται σε ένα ρευστό διάφανο υγρό το οποίο μέσα από μία ολοκληρωμένη διαδικασία σχηματοδότησης είναι δυνατό να αποκτήσει οποιοδήποτε σχέδιο, μέγεθος και χρώμα επιθυμούμε.
3. Ερώτηση
Με ποιο τρόπο η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προσαρμόζεται στην παραγωγική διαδικασία;
Απάντηση
Σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας, το γυαλί είναι το περισσότερο ανακυκλώσιμο, ενώ το σπουδαιότερο είναι πως, όταν ανακυκλώνεται δεν αλλοιώνεται καθόλου η ποιότητά του.
Η Ανακύκλωση, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η διαδικασία ανάκτησης προϊόντων και υλικών και η επαναχρησιμοποίησή τους από τη βιομηχανία για την παραγωγή καινούργιων. Όσο κι αν φαίνεται περίπλοκη, πρόκειται, ωστόσο, για μια απλή στην εφαρμογή της διαδικασία.
Στο γυαλί η ανακύκλωση ξεκινάει από τη στιγμή που οι φιάλες συγκεντρώνονται στους ειδικούς κάδους Ανακύκλωσης Γυαλιού. Φορτηγά συλλέγουν το περιεχόμενο των κάδων και το μεταφέρουν σε ειδικές εγκαταστάσεις. Εκεί ο όγκος των γυάλινων φιαλών καθαρίζεται από τα ξένα σώματα, διαχωρίζεται με βάση το χρώμα για να μετατραπεί λίγο αργότερα σε υαλόθραυσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Πρώτη Ύλη για την παραγωγή νέων φιαλών ή βάζων.
4. Ερώτηση
Ποια είδη γυαλιού μπορούν να ανακυκλωθούν;
Απάντηση
Είμαστε σε θέση να ανακυκλώσουμε ό,τι παράγουμε, δηλαδή γυάλινες φιάλες και βάζα. Άλλα είδη γυαλιού - όπως τζάμι, κρύσταλλο- κατασκευάζονται με άλλη διαδικασία. Αν αυτά τα υλικά εισαχθούν στην παραγωγική διαδικασία μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν προβλήματα στην παραγωγή και ελαττωματικούς ή μη συμμορφούμενους περιέκτες.
Ακόμα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός βάσει χρώματος και επίσης πολύ σημαντικός είναι ο διαχωρισμός από ξένα σώματα (π.χ. μέταλλα, ξύλο κτλ.) 
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις